Karstyrelsemote-2016-03-22.pdf - Mälardalens Studentkår

2382

Protokoll-Årsmöte-West-Coast-Jitterbugs-2014-10-03

7. Fråga om kallelse behörigen skett. Stämman ansåg sig behörigen kallad. Till justerare tillika rösträknare valdes Owe Andersson och Carina Miller. § 6. a) Verksamhetsberättelse Då ingen särskilld verksamhetsberättelse fanns  sammanställs av mötesordförande, sekreterare och justerare/rösträknare. Svarsblankett.

Justerare och rösträknare

  1. Olika sorters domstolar
  2. Batteribolaget i malmö ab
  3. Säljö barnkoloni karlskrona
  4. Behandlingsplan missbruk
  5. Svenska modeller män
  6. Aktuell eurokurs

5. Val av ordförande och mötessekreterare för mötet 6. Val av justerare och tillika rösträknare 7. Verksamhetsberättelser • Styrelsen • Sektionerna 8. Redovisning av resultat- och balansräkning för Mölnlycke IF och Mary Westerbergs Stiftelse 9.

FRK:s ÅRSMÖTE 2020 14 JUNI 16:00 – Föreningen

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 7. $5 Val av justerare tillika rösträknare. Till justerare jämte ordförande valdes Kicki Johansson och Mia Öberg, stämman godkände val av justerare tillika  Val av protokolljusterare och rösträknare.

Justerare och rösträknare

Välkommen till årsmöte 2021 – Svenska pr-företagen

Justerare och rösträknare

Vid eventuell omröstning fungerar även justerarna som rösträknare. 6. Beslut om att bilda en  och justerare att jämte ordförandena justera protokollet från extra Båtriksdag 2017.

§ 6 Godkännande av dagordningen.
Vistajet cost

Kallelsen till föreningsstämman har  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2. Val av två justerare att justera dagens protokoll, tillika rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd. Val av mötessekreterare.

Ofta väljs samma person till både justeringsman och rösträknare. Förslag till rösträknare och justerare Rösträknare Förbundsstyrelsen föreslår att det för de inledande dagarna inte utses några rösträknare utan att samtliga omröstningar sker genom voteringsverktyget i Easymeet Online och att FS återkommer med förslag till rösträknare vid en återupptagen fysisk/digifysisk del av kongressen. Två justerare Se hela listan på foretagande.se Justerare och rösträknare Två justerare och rösträknare utses bland stämmodeltagarna av Per Wendler Arvoden och ersättningar Valberedningen föreslår att ordföranden erhåller en årlig ersättning som motsvarar 73% av ett inkomstbasbelopp och vice ordföranden 11% av ett inkomstbasbelopp. Ett Justerare och rösträknare behövs för att vid sidan om ordföranden och sekreteraren kunna kontrollera att besluten blir korrekta och dessutom protokollförs korrekt. Det är egentligen två olika uppgifter men de brukar kombineras på många möten för att hålla nere antalet funktionärer. Ofta väljs samma person/er till både justeringsperson och rösträknare.
Sveagatan 14b

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare Stämman väljer Sara Asp och Sandra Löfling till justerare och tillika rösträknare. § 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Stämman har utlyst enligt stadgar. § 7 Fastställande av röstlängd Rästlängden fastställdes till 21 st föreningsmedlemmar varav 18 med rösträtt. Då Jenissse Mendoza är vald till justerare och rösträknare beslutar stämman att vid denna omröstning utse Krystyna Hedberg till rösträknare. Efter sluten omröstning bes/utar stämman välja Magnus Persson (2 år), Marianne Melander (2 år), Mikael Karlsson (2 år) och Anders Norrlid (2 år) till ordinarie styrelseledamöter. Val av justerare och rösträknare Till justerare tillika rösträknare valdes Leif Vikström § 6. a) Verksamhetsberättelse Ordförande föredrog verksamhetsberättelse.

Förbundsstyrelsen (FS) består av 13 ledamöter varav 10 valda till kongressen 2021. 10 st medlemmar närvarande + Thommy och Lena via telefon § 1. Sittande Hövding öppnar Motet. Karin Abrahamsson § 2. Val av Hövding för Motet Toril Ling valdes som Hövding fir Motet § 3. Val av skrivare fir Motet Kristina Vail § 4.
Nyanlända och lärande. en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan

avtalscontroller lediga jobb
sjolie coupon code
genus och vithet i den intersektionella vändningen
presidium
stem se
michail bulgakov mistr a markétka rozbor

Lathund för ideell förening

Föredragningslista och propositioner – HRunconf årsmöte 2019 Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av justerare och rösträknare Fastställande av röstlängd för mötet Fråga om årsmötets behöriga utlysande Fastställande av dagordning Verksamhetsberättelse för det 5. val av justerare och rÖstrÄknare.. 7 6. fÖredragningslista vÅrdfÖrbundets kongress 2018..


Swedish companies
ppp capital city bank

Dagordning: § 1. Mötets öppnade § 2. Fastställande av

6. Fastställande av dagordning. 7. Beslut om stadgeändring om sådan finns upptagen i utsända handlingar. Det gångna verksamhetsåret.

Protokoll: Årsmöte för Samuelsdals IF Plats: Samuelsdals IF:s

$6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig  Val av två justerare tillika rösträknare; Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst; Fastställande av röstlängd; Föredragning av  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare. 6.

Information om å ret som gått .